• slide01-bg
 • slide02-bg
 • slide03-bg
 • slide04-bg

Изследователска и развойна дейност

arge

Üretim Ar-Ge çalışmalarının yanısıra...

Прочетете повече

Вести от нас

bizden

Firmamız ve sektör ile ilgili haberler burada...

Прочетете повече

Нормативна уредба

cevre

Çevre yönetimi konulu ve ilgili mevzuatlar...

Прочетете повече

 • Да бъдем уважаван партньор както на вътрешния, така и на международния пазар, и организация с водеща роля в разширяването на приложното поле на алуминиевите соли и производството на продукти с висока добавена стойност.

 • Да бъдем иновативна организация, която надхвърля очакванията на своите клиенти и е с доказано отговорно отношение към човека и околната среда.

  • Удовлетвореността на клиентите е наш основен приоритет.
  • Изследователската и развойна дейност е базисна предпоставка за качество.
  • Прозрачна, справедлива, конкурентна и откриваща корпоративна култура в АСН.

ACH Неорганични химикали

     Фирмата ни, основана през 2007 година с цел производство на PACS - Полиалуминиев Хлорид Хидроксид Сулфат с 19,5 % съдържание на Al2O3 и 83 % основност, е първата фирма производител на PACS в Турция. Компанията ни следи отблизо нанотехнологичните иновации, прилага същите в цялостния си производствен процес и постоянно усъвършенства производствената си технология и качеството на продукцията си. Именно благодарение на нанотехнологичния фокус на своите изследвания, компанията ни бе първата в Турция, която през 2010 г. стартира производството на ACH (Алуминиев Хлорид Хидроксид). В звеното ни за Изследователска и Развойна Дейност продължава интензивната работа по реализацията на иновационни продукти и разработки, които да отговарят максимално на нуждите на пазара, специфичните потребности на нашите клиенти и техните изисквания.

     Удовлетвореността на клиентите е наш основен приоритет. Ето защо, при изпитването на продуктите от тяхна страна нашият професионален инженерен екип осигурява безплатна техническа консултация и експертно съдействие. По този начин разбирайки правилно потребностите на нашите клиенти, ние им предлагаме икономически най-ефективното и своевременно решение.

     Продуктите ни се използват предимно в пречиствателните станции за питейни и отпадни води. Намалявайки разходите за енергия, химикали, труд, поддръжка, управление и количеството на химическата кал, нашите продукти осигуряват по-ефективна експлоатация на съответните съоръжения. По този начин компанията дава своя принос както за националната икономика, така и за опазването на околната среда.

     Новият ни продукт ACH намира приложение и в пречистването на плувни басейни. В нашия Отдел за Изследователска и развойна дейност се правят и изследвания свързани с разработването на незапалими химикали и химикали антискаланти. Заедно с това работим над възможностите за модификации на продуктите ни с цел използването им във фармацевтичната индустрия, производството на козметични продукти и хартия.