ВИЗИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

 

arge-s          Изследователската и развойна дейност на компанията, която стартира още преди откриването на “ACH Неорганични химикали”, продължава със същия интензитет и скорост. Имаме възможността да се възползваме от доказани академични разработки в областта, както и от практическите идеи, намерили приложение в други реализирани продукти в сектора. Така, чрез ефективното комбиниране на теория и практика и в тясно сътрудничество с нашите клиенти успяваме да разработим и предложим най-подходящите за техните изисквания и потребности решения.

 

 

 

 


 Ръководител на Иновационния Проект по Изследвания и Развитие

kosgeb

 

НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОАГУЛАНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХАРТИЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПРИТЕЖАВАЩ МИКРО ФЛОК ТЕХНОЛОГИЯ      

Цели на проекта;
Ръководство на дейността за Изследвания и Развитие, предназначена за производство и разработване на химикали с висока активност и полимеризация за процеса на производство на хартия с основност 100 %, процент на бистрота и примеси 99.,999 %.
Осъществяване на Лаборатория за Изследвания и Развитие, предназначена за разработване на Полиалуминиев хлорид (PAC) за нуждите на хартиената промишленност и измерване доколко отговаря на изискванията на клиента. Осъществяване на пробното производството на изследвания продукт.

Прочетете повече


  ИЗДРЪЖЛИВИ НА ПЛАМЪК ТЪКАНИ  

yanmaz-kumas

Известна е първостепенната роля на текстилната промишленност на града Бурса, в който се намираме за националната ни икономика. Разработките ни като "АСН Неорганични Химикали" по Изследвания и Развитие в текстилната промишленност продължават с изследвания на продукта ни ACH-AFS който осигурява незапалимост на тъканите и лабораторните му изследвания започнаха в една призната текстилна фирма в Бурса.
Продукта, чиято запалимост се изпробва върху различни типове тъкани, заено с първата партида, в подходящи условия ще може да се използва за производство на незапалими текстилни продукти с по ниска себестоимост.