Постановления

Закон за Опазване на природната Среда
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/631.html

Наредба за контрол на замърсяването на водата
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23053.html

Обявявление на техническите процедури за пречиствателни станции
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13873&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Наредба за контрол на замърсяването и обявление за вземане и анализ от водни проби
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13482&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Наредба за качество на водата за плуване
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9845&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Наредба на контролиране на водите за битово използване
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23102.html

Наредба за пречистване на градските отпадъчни води
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/26626.html