ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Поради факта че притежава висока концентрация на активен материал, PACS се дозира в много по-малки количества в сравнение с другите коагуланти.
2) Тъй като PACS е ефективен в относително по-ниски дози, капацитетът на помпата за дозиране, разходите за енергия и поддръжка са много по-ниски.
3) Поради повишената повърхностна активност и подобрен капацитет на неутрализация PACS незабавно осъществява процеса на реакция и осигурява бързото образуване на флокулите.
4) PACS се доставя готов за употреба; дозира се директно и не генерира разходи за допълнителни операции като разреждане и разтваряне.
5) Тъй като PACS притежава висока концентрация и е готов продукт, складовата площ и свързаните със складирането проблеми и рискове са минимизирани. На 1m² може да се складира 4 тона продукт.
6) Поради високата концентрация на полимеризираното ядро на PACS, продуктът редуцира химическата кал, която се получава по време на пречиствателния процес до 75%.
7) Поради високата стойност на хидроксидни групи (OH¯) в полимеризираното ядро на PACS, неговата основност е около 80%.
8) Благодарение на високата основност на PACS, обхватът, в който варира pH след реакция е около 1-2 %. Поради това се предотвратява или минимизира използването на вар, каустик или киселина за регулиране на pH.
9) Благодарение на високата основност на PACS, продуктът осигурява максимална трудова безопасност.
10) PACS е много по-ефикасен от другите коагуланти по отношение на мътност, цвят, органични вещества, и най-вече при отстраняване на тежките метали.
11) Ефикасността на PACS при отстраняване на общия органичен въглерод (TOC, TOK) и разтворения органичен въглерод (DOC) в зависимост от входящата вода е около 75 %. Ето защо продуктът намалява или елиминира необходимостта от начално/ предварително хлориране.
12) Поради пре-полимезираната си структура PACS не оставя във водата постоянен алуминий (Al+3). Нивото на постоянен алуминий (Al+3) е винаги много под граничните стойности.
13) PACS е приложим при много широк обхват на мътност. Едни и същи отлични резултати се наблюдават както при мътност под 4 NTU, така и при мътност над 4000 NTU.
14) PACS е приложим при много широк температурен обхват. Едни и същи отлични резултати се наблюдават във води с температура под 4°C и такива с температура над 35°C.
15) Работният обхват на pH на PACS е в широк диапазон като 6,0 – 11,0.
16) Срокът на годност на PACS е 30 години. Притежава структура, която остава в течно състояние до -12°C и не се влияе от слънчева светлина и влага.
17) PACS не оцветява водата както другите коагуланти (FeCl3, FeSO4).
18) PACS е местно производство със 100% местен капитал и 100% местна работна сила.
19) PACS е в концентрация 99,99% и не притежава никакви примеси, които могат да оставят следа в пречистената вода.
20) Нивото на успеваемост на PACS при отрстраняване на масло и грес достига около 90%.