Области на приложение на продукта, Превоз и складиране

Области на приложение

  • Пречистване на питейна вода
  • Пречистване на индустриална отпадна вода
  • Коректор на цвят
  • Химикал за пречистване на плувни басейни

Опаковка
Транспортира се насипно в танкери или в РЕ контейнери по 1000 l.

Работа и съхранение
Нужно е да се съхранява на хладно (20 ° C), сухо и добре проветриво място.
Оптимално PACS (Полиалуминиев Хлорид Хидроксид Сулфат) се съхранява в пластмасови (PE, PP, PVC) или варели/контейнери от фибростъкло.
Ако ще се съхранява в други контейнери (например, стоманени, от поцинкована стомана) е нужно повърхността им да е покрита с устойчиви на корозия материали.

Мерки за безопасност
При транспортиране и на складовата площ е необходимо да бъдат налични душ за безопасност и място за промиване на очи. С оглед минимизиране на рисковете е необходима добра вентилационна система.