Коректор на цвят (ACH-CR-0250)

Коректор на цвят (ACH-CR-0250)
Коагулантен продукт, който се използва като коректор на цвят в индустриалните пречиствателни станции на отпадна вода.

ACH-CR-0250
Химикал за обезцветяване в пречиствателните станции
ACH-CR-0250 се използва в пречистването на отпадни води като коректор на цвят с катионна маса. ACH-CR-0250 осъществява обезцветяването по логиката на процеса флокулация и се използва лесно без да генерира допълнителни разходи. Продуктът оказва свръзващо действие върху пигментите, които се съдържат във водата и ги трансформира в неразтворими във вода съединения. Така образуваните флокове посредством електролит придобиват по-лесно потапяща се/ утаяваща се форма и по този начин отделят боята от водата. Отпадната вода във форма на кал може да се складира или да се премахне чрез изгаряне.

ACH-CR-0250 е подходящ за комбинирано приложение с всички неорганични коагуланти. Може да се дозира с наличния коагулант.

ACH-CR-0250 е подходящ за разреждане в желаната концентрация. В същото време ACH-CR-0250 е ефективен и при отстраняване на BOI и KOI.