Поли алуминиев хлорид (PAC)

Поли алуминиев хлорид-Al(OH)aClb   (a + b) = 3 и а е по голямо от 1,05

CAS No

1327-41-9

EINECS referans

215-477-2

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

PAC 0516

PAC1016

PAC 2016

PAC 2316

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

Изглед 

Безцветно

Безцветно

Безцветно

Безцветно

На око

Al2O

5± 0,1%

10±0,5%

18,5±0,5%

23,5±0,5%

Титруване

Гъстота (25°C) 

1,07±0,5

1,14±0,5

1,275±0,5

1,35±0,5

Дензиметър

pH (в 5%’ов разтвор) 

5,5

5

4,5

4,1

Ph метър

Основност 

92

89

84

85

С Титруване