Çevre Politikamız

  • Teknoloji seçiminde, tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,
  • Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,
  • Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,
  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermek,