Ürün Genel Özellikleri

1) PACS, yüksek aktif madde konsantrasyonuna sahip olduğundan doz miktarı diğer koagulantlara göre çok daha düşüktür.
2) PACS, nispeten düşük dozlarla çalıştığından dozaj pompası kapasitesi, enerji tüketimi ve bakım masrafları çok daha düşüktür.
3) PACS, artırılmış yüzey aktivitesi ve geliştirilmiş yok nötralizasyon kapasitesi sayesinde anında reaksiyona girerek hızlı flok oluşumu sağlar.
4) PACS, hazır olarak sevk edilip direkt olarak dozlandığında, çözme ya da seyreltme ameliye ve masrafları yoktur.
5) PACS, yüksek konsantrasyonu ve hazır ürün olması sayesinde depolama alanlarını, depolama zorluklarını ve depolama risklerini minimize eder. 1m² alanda 4 ton ürün depolanabilir.
6) PACS, Yüksek yoğunluklu, polimerize çekirdeği sayesinde arıtma prosesinde oluşan kimyasal çamurda %75 lere varan azalma sağlar.
7) PACS, çekirdeğindeki yüksek sayıdaki hidroksit (OH¯) grupları sayesinde bazitesi %80 civarındadır.
8) PACS, Yüksek bazitesi sayesinde reaksiyon sonrası pH değişim miktarı %1-2 civarındadır. Bu sayede pH dengelemek için ihtiyaç duyulan kireç-kostik, asit kullanımını ortadan kaldırır ya da minimize eder.
9) PACS, Yüksek bazitesi sayesinde işçi sağlığı ve güvenliği açısından maksimum koruma sağlar.
10) PACS, Bulanıklık, Renk, Organik madde ve özellikle ağır metallerin gideriminde diğer kaogülantlara göre çok daha verimlidir.
11) PACS'in Toplam Organik Karbon (TOC, TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (DOC) giderim verimi giriş suyuna bağlı olarak %75 seviyelerindedir. Bu sayede ön klorlama ihtiyacını azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır.
12) PACS, Pre-polimerize yapısı sayesinde suda baki alüminyum(Al+3) bırakmaz. Baki alüminyum(Al+3) her zaman sınır değerlerinin çok altında kalmaktadır.
13) PACS'in bulanıklık çalışma aralığı çok geniştir.4 NTU ´dan düşük bulanıklıklarda ve 4000 NTU üzeri bulanıklıklarda aynı performansta çalışabilmektedir.
14) PACS'in sıcaklık çalışma aralığı çok geniştir. 4°C altı ve 35°C üstü sularda rahatlıkla reaksiyona girebilmektedir.
15) PACS'in pH çalışma aralığı 6,0 – 11,0 gibi geniş aralıktadır.
16) PACS'in kullanım ömrü 30 yıldır. -12°C? ye kadar sıvı formda kalabilen, güneşten, nemden etkilenmeyen bozulmayan yapısı vardır.
17) PACS diğer kaogülantlar (FeCl3, FeSO4) gibi suya renk vermez.
18) PACS %100 yerli sermaye ve işgücü ile %100 yerli olarak üretilmektedir.
19) PACS %99,99 saflığında olup, arıtılan suda bakiye bırakacak hiçbir içeriğe sahip değildir.
20) PACS'in yağ, gres giderimi %90 seviyelerindedir.